Aszf/Adatvédelem image
                                                                                                     

                                                                                                ASZF

1.A Natúr Spájz, közösségi mezőgazdaság keretein belül zöldséget/gyümölcsöt termeszt. A termesztésért felelős Horváth-Nagy Zsuzsanna és Horváth Adrián Őstermelő, Családi gazdálkodó, illetve minden aktuális szezonbeli partner, mert a termesztésbe mindenki bevonásra kerül. Minden megrendelő, aki az éves önkéntes munka keretében segít a termesztésben, éppúgy felelős a minőségért mint a gazdálkodó!
2. A közösség tagjai; termelő és megállapodás szerinti partnerek. A közösség szezononként zárt, csak az aktuális szezonra szerződött partnerek jogosultak a heti zöldségdobozokra, szerződés szerinti idő és dobozszám szerint.
3. A termesztésben elsődleges szempont a Biológiai gazdálkodás szabályai. Ezen belül a termesztő nem minősített Bio gazdálkodó, de azon szabályok szerint működik, termeszt!
4.Minden aktuálisan szerződött partner úgy tekint a gazdaságra mintha az a sajátja lenne. Rossz hírét nem kelti.
5.A gazdaságban minden aktuálisan szerződött partnernek lehetősége van a futó szezonban önkéntes munka keretében segíteni. Így a saját föld, saját termés érzését erősítve mindenkiben. Illetve így is egy kicsit közelebb kerülve a saját kézzel termesztett termésekhez.
6.A partnerek Támogatási díjat fizetnek és nem pedig a termesztett zöldség/gyümölcs árát fizetik ki. A Támogatási díj mint egy részesedés a közösség által termesztett dolgokból. Mintha részvényes lenne minden szerződött partner egy zöldség termesztő részvénytársaságban.
7.A megrendelők elfogadják, és tudomásul veszik, hogy a választott díjfizetés szerinti hozzájárulásuk nem a termék ára, hanem annak az előállításáért fizetett hozzájárulási díj. (kert, magok, munkadíj, üzemanyag, szállítási költségek)
8. A megrendelő elfogadja, hogy a termés mindig az aktuálisan termesztett és termett dolgok heti terméséből begyűjtött rész, melyből mindenki ugyan olyan arányban részesedik, természetesen a nagy dobozos partnerek másfélszeres mennyiségben, befizetéseik tükrében.
9.A megrendelő elfogadja, hogy minden átvett doboz tartalom olyan mintha a saját kertjéből hozta volna be, mind minőségben mind mennyiségben. Így a termésben formai, alaki hibák lehetnek. Ha egy adott termés sérült, vagy részben hibás attól még annak baja nincs. De a termelő felé ha ez jelezve van, akkor a következő alkalommal más tartalommal kompenzálva lesz a sérült termés által kifogásolt minőség, az aktuális termés lehetőségeit figyelembe véve.
10. Nem nagy áruházi kinézetű termések várhatóak, hisz a kertekben sem ilyenek teremnek, házkerti forma és minőség. Sérült, hibás zöldség/gyümölcs, melynek a hibája kívülről nem látható, nem minősíthető úgy, hogy a termelő hanyag volt.
11. A termelő garantálja a megrendelők felé, hogy mindig betartja a bio kertészkedés szabályait, és a tőle elvárható gondossággal tervezi, műveli a kertet. A heti zöldségdobozokat a tőle elvárható legnagyobb gondossággal tervezi meg, állítja össze szállítja el a megrendelővel egyeztetett helyre.
12. A felek tudomásul veszik, hogy ez egy zöldségközösség; együtt osztozunk ínségben és bőségben! A befizetésekért cserébe zöldségcsomagot biztosít minden szerződött partnernek, ami egy részesedés. Ezt a partnerek maguk (is) begyűjthetnek hetente, az aktuális szezonban.
13. A megrendelőnek mint szerződött partnernek lehetősége van javaslatokat tenni a termesztett kultúrákra, illetve ellenőrizheti a termesztés menetét. A heti begyűjtött zöldségek/gyümölcsök elosztásában is bárki részt vehet, ezáltal is ellenőrizheti, hogy minden doboz ugyan azt tartalmazza, ugyan olyan mennyiségben, minőségben!
14. A közösség tagja az lehet aki egy adott szezonra elkötelezi magát a gazdálkodó és a Zöldségközösség felé, a megállapodásban foglaltakat betartja, a díjakat időben rendezi.
15. Aki a megállapodás szerinti díjfizetés szabályát vagy a partnerség egyéb szabályát nem tartja be, elveszíti a közösségben a helyét és megállapodásban rögzített módon elszámolásra kerül a befizetése.

Panasz, jogvita esetén a Vas megyei Fogyasztóvédelem illetékes az eljárás lefolytatásában. Elérhetőségei Cím: Szombathely, Petőfi Sándor u. 8, 9700,Telefonszám: (06 94) 505 220
Illetve a
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23
Potacím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Tel.: 94/506-645, 94/312-356

ADATVÉDELEM

Adatvédelmi Szabályzat

Felhívjuk a figyelmét, hogy webhelyeinken (Facebook, Weboldal) a felhasználók által közzétett bármilyen kép, videó, vagy egyéb tartalom közzétett tartalomnak számít; ezért ezek nem minősülnek "személyazonosításra alkalmas információnak", emiatt pedig nem tartoznak ezen adatvédelmi irányelv hatálya alá.
A személyes adatkezelő személye és kapcsolati adatai:
Natúr Spájz zöldségközösség. Üzemeltető: Horváth-Nagy Zsuzsanna és Horváth Adrián őstermelő, családi gazdálkodó
1.A Natúr Spájz, mint a személyes adatok kezelője.
A Natúr spájz személyi adatkezelőként működik a Natúr Spájz webhelyét látogató személyek személyes adataival kapcsolatban.
Miért dolgozzuk fel a személyes adatokat? A szerződés teljesítése, illetve a törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében a Natúr Spájz a Felhasználó által a személyes adatokat a webhelyünkön lévő kapcsolattartási, regisztrációs, megrendelési, fizetési és számlázási űrlapok kitöltésével gyűjti be.
A Natúr Spájz feldolgozza a Felhasználó és más személyek által a Natúr Spájz használata vagy a weblap látogatása során kapott adatokat:
  • cookie (a cookie-k olyan szöveg fájlok, amit az Ön böngészője tárol a készülékén, hogy el mentse a megfelelő működéshez szükséges információkat. Több cookie-t használunk a felhasználó hitelesítéshez, a felhasználói preferenciákhoz és a marketing kampányaink teljesítményének nyomon követéséhez. Törölheti vagy letilthatja a cookie-k használatát, viszont vegye figyelembe, hogy ezzel megakadályozza technológiánk használatát.);
  • napló fájlokat (IP-cím vagy más online azonosító).
Meddig kerülnek a személyes adatok feldolgozásra? A felhasználó személyes adatai a szerződéses időtartam alatt, majd a szolgáltatás biztonsága és a különleges jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges idő alatt kerülnek feldolgozásra.
2. A Natúr Spájz , mint a személyes adatok feldolgozója
A Natúr Spájz nem él vissza a Felhasználó adataival, és nem változtatja meg, nem hozza nyilvánosságra, nem ad hozzáférést illetve nem adja ki harmadik félnek (kivéve, ha azokat a törvénynek megfelelően az állami hatóságok rendelkezésére bocsátja), csak a Natúr Spájz könyvelésében kerülnek tárolásra, hacsak a szerződés másként nem rendelkezik. A személyes adatok kezelésének kizárólagos célja azok tárolása a megállapodás szerinti teljesítés céljából.
3. A személyes adatok címzettjei és feldolgozói
A Natúr Spájz nem továbbítja a személyes adatokat más feldolgozó számára.
A személyes adatok bizonyos feltételek mellett hozzáférhetők az állami hatóságok számára.
4. Az érintettek jogai
Az adatalany jogai: a) a hozzáférési jog; b) a helyesbítéshez való jog; c) törlési jog; d) a feldolgozás korlátozásának joga; e) a feldolgozás elleni kifogás joga; f) az adatok hordozhatóságához való jog; g) panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz; h) a személyes adatok vagy feldolgozási korlátozások helyesbítésével vagy törlésével kapcsolatos információkhoz való jog; i) a személyes adatok védelmének megsértése esetén a tájékoztatáshoz való jog; j) a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga
Az adatalanyhoz fűződő jogait részletesen itt találja EU Regulation 2016/679 (GDPR)
Ön bármikor írásban visszavonhatja a beleegyezését, az üzenet tárgyában azt megjelölve csak küldje el kérelmét a naturspajz@gmail.com címre.
Utolsó módosítás 2020. április 14.